Skip to main content

PCB indkapsling

PCB kan indkapsles - Den originale PCB Spærrer
Forsegling af PCB - et system som er anvendt i mange år i Tyskland.

Miljøgiften PCB er stadig et stort problem i adskillige bygninger i Danmark. Ofte er det særdeles omkostningstungt at opnå den gældende grænseværdi med traditionelle metoder som bortskæring, nedrivning m.m. I søjlebyggeri er det desuden ofte problematisk at bortskære dele af den bærende konstruktion.

PCB forsegling er forholdsvis nyt i Danmark, men er en velkendt metode, som har været anvendt i Tyskland i over 10 år. Til sekundære kilder anvendes i Tyskland bl.a. epoxybaserede produkter og spærrepuds.

Med vore produkter fra Remmers GmbH, er det muligt at indkapsle 94% af strålingsniveauet og dermed beskytte brugerne af bygningen mod PCB strålingen på forsvarlig vis. PCB Spærre EP 2K er et af de eneste produkter på markedet med en real-life langtidstestet (3 års test) som blev foretaget tilbage i 2006, 3 år efter en PCB sanering.

Vi forsegler ikke primærkilder, men vore produkter er så prisbillige, at det set i forhold til en traditionel nedriver/bortskæringsløsning oftest kan svare sig at behandle hele vægoverfladen og gulvoverfladen med epoxyspærren, også for at sikre sig hvis PCB´en fortsætter sin vandring til ubehandlede områder i betonen.

PCB spærre kan påføres alle sugende og bæredygtige underlag.

Den 2 komponente epoxyspærrer EP 2K fås i standard hvid og i flere andre farvevalg.

PCB Spærre W kan tones fra fabrik i alle pastelfarver.

Vi kan desuden tilbyde en PCB spærrepuds, der 3½ mdr. efter påførsel udviser en tilbageholdelsesformåen på 94,6%

PCB problematikken er meget kompleks og der findes ingen standard løsning. Ofte er det en kombination af 4-5 tiltag før resultatet er tilfredsstillende. Vor specialuddannede ingeniør rådgiver jer til den optimale løsning.

Læs mere og ring til os for nærmere information.

PCB Spærrepuds til istandsætning af PCB belastede bygningsdele, artikel nr. 0544

Anvendelsesområder:

Istandsætning af sekundært belastede bygningsdele for formindskning af flygtig PCB difussion. Herunder mineralske pudseegnede vægoverflader og PCB smittede malede, bæredygtige overflader.

Egenskaber:
Hærder hydraulisk
Kan påføres manuelt eller maskinelt
Afprøvningsrapport foreligger (94,8% tilbageholdelsesformåen). Rekvirer prøverapport - kontakt os.

PCB Spærre EP 2K, art. nr. 1461 hvid

Emulgerbar epoxybelægning til sanering af PCB belastede bygningsdele

Anvendelsesområder:
Istandsætning af stærkt belastede sekundæroverflader. Istandsætning af svage primærkilder.

Egenskaber:
Særdeles gode PCB tilbageholdelsesegenskaber.
God dækkeevne
Thixotropisk
Tørretid ca. 24 timer
Afprøvningsrapport foreligger (94,2% tilbageholdelsesformåen)
3 årig langtidstest foreligger. Rekvirer prøverapport - kontakt os.

PCB Spærrer W, art. nr. 2998 Gl. hvid

Overfladebehandling baseret på en syntetisk harpiksdispersion til sanering af PCB belastede bygningsdele.

Anvendelsesområder:
Istandsætning af lettere forurenede PCB belastede sekundærkilder og tertiærkilder
Forbedring med samtidig dekorativ effekt af overflader som er behandlet med Remmers PCB spærrepuds.
Til beton, kalksandsten, murværk, gipsplader, træ og fiberplader.

Egenskaber:
VOC og tungmetalfri.
Vanddampdifussionsåben.
Kan tones i pastelfarver fra fabrik.
Prøverapport foreligger, tilbageholdelsesformåen 83 %. Rekvirer prøverapport - kontakt os.

Systembeskrivelse PCB indkapsling

Ved stærkt PCB belastede sekundærflader og svagt belastede primærkilder

Tyndlagsbehandling af indvendige vægoverflader med PCB Spærrer EP 2K, hent systembeskrivelse
Tyklagsbehandling med PCB spærrepuds og PCB Spærrer W, hent systembeskrivelse pdf-lille

Ved PCB belastede sekundærflader

Tyndlagsbehandling af indvendige vægoverflader med PCB Spærrer W, hent systembeskrivelse

PCB Fugesanering

Hent systembeskrivelse