Skip to main content

Facadebehandling

(Alkutex) Facaderensepasta og Funcosil Facadeimprægnering

Facaderensepasta - anvendelsesområde:

Afrensning af smuds på porøse, mineralske, syrebestandige overflader, som f.eks. klinker, tegl og natursten. UNDTAGELSER er behandling af synligt kalk-sandstensmurværk og glaserede overflader.

Fjerner effektivt snavs på stærkt forurenede bygninger i byerne (sod, støv, snavs, industrisnavs etc.)

Egenskaber:

Brugsklar, svagt sur rensepasta, som ikke indeholder hverken saltsyre eller fri flusssyre.
Remmers Facaderensepasta opløser skånsomt, men effektivt, overfladesmuds uden at påvirke byggematerialet nævneværdigt.
Forvanding er ikke påkrævet, da den thixotrope konsistens bevirker, at pastaen ikke tørrer ud med det samme. Remmers Facaderensepasta er nemt og økonomisk at arbejde med (minimalt spild).

Imprægnering af facade

Facadeimprægnering

En vedligeholdt facade giver dit indeklima et løft. Man bør gennemgå sine fuger for skader og revner, da disse på sigt kan forårsage skader som skimmelsvamp og råd.

Beskyt efter gennemgang af defekte fuger m.v. din murstensfacade mod slagregn og frostskader med en facadeimprægnering.
En imprægnering af murstensfacaden mod fugt og slagregn kan give op til 32 % varmebesparelse og CO2 emission. Murværket tørlægges efterhånden og temperatur i murværket stiger.
Syd for den danske grænse er facadeimprægnering en naturlig vedligeholdelsesopgave for husejere. Med Remmers imprægneringssystem Funcosil, kan en facadeimprægnering holde mindst 15 år.
Med en facadeimprægnering beskytter du din bygningsværdi, undgår frost- og slagregnsskader samt sparer miljøet for CO2 udledning og sparer på varmeregningen.

Kontakt Intro Flex for yderligere information og priser.