Skip to main content

Radon sikring

Sikring af din bolig eller erhvervsbygning for RADON.

Radon kommer naturligt fra undergrunden, og er en gasart, der fremkommer, når det radioaktive grundstof Radium henfalder. Når vi indånder Radon kan det skade cellerne i lungerne, og der kan ved længere tids påvirkning udvikles lungekræft.
Indholdet af Radon i din bolig kan undersøges ved simple målinger, der er mange udbydere af radon måleudstyr, målingen er mest sigende i fyringssæsonen. 

Hvad er radon?
Radon er en farveløs, lugtfri og smagløs ædelgas. Radon findes overalt i naturen. Som andre ædelgasser danner radon ikke kemiske forbindelser og er vand og fedtopløselig.

Hvor forekommer radon?

Radioaktivt, ekstremt holdbart uran har været i jordskorpen, siden jorden blev dannet. Med emissionen af ​​alfa-, beta- og gammastråling dannes over tid radioaktive sekundære produkter, såsom radium-226. Denne radium-226, der praktisk taget er til stede overalt på jorden, nedbrydes til radon-222 med emissionen af ​​alfastråling. Det omdannes konstant i jorden og frigøres i jordens porer og jordluften. 
Radon diffunderer til overfladen gennem jorden og går ud i den atmosfæriske luft. Radon-222 har en halveringstid på 3,82 dage. I løbet af denne periode nedbrydes radon til andre radioaktive henfaldsprodukter, der ikke længere er gasformige, men faste (tungmetal).

Hvorfor er radon sundhedsskadelig?
Radon og dets sekundære produkter Po-218 → Pb-214 → Bi-214 → Po-214, der er relevante ud fra strålebeskyttelses synspunkt, dannes i luften og akkumuleres hovedsageligt på aerosoler.
Disse radioaktive aerosoler transporteres ind i de menneskelige lunger med den luft, vi indånder. Her fastgør de sig til det følsomme lungevæv og fortsætter med at henfalde. De beskadiger cellevæv og humant DNA og kan forårsage lungekræft.

Hvornår bør du overveje en radonmembran?
Energistyrelsen anbefaler tiltag hvis dine radonmålinger overstiger 100 Bq/m3. 

Hvordan etableres en radonmembran med MB2K?
I langt de fleste moderne huse er der en betonplade i terrændækket. Huse der er bygget op til ca. 1980 har en ofte tvivlsom radontæt uarmeret betonplade på få cm tykkelse. Ved betonpladens forbindelse til væg ses ofte store revnedannelser og selv i selve betonpladen findes der ofte revner - dette giver radongas fuld adgang til boligen. Radonmembran MB2K etalbleres som smøremembran over hele betonpladen. MB2K har fantastiske revneoverdækkende egenskaber og der kommer ingen samlinger med tape, som kan give radon udslip. Radon membran MB2K er radontæt ved 4 mm lagtykkelse. Så står man overfor en gulv renovering vil det være fornuftigt med en radonmembran MB2K.

 


Produkter til radonsikring


Artikel 3014 - MB2K +

  • Den ny MB 2K+ er næste generation af multifunktionel vandtætning fra Remmers. En endnu bedre og enestående revneoverbygning, selv ved lave lagtykkelser og ekstrem hurtigtørretid, materialet er nu også nemmere at påføre end før –og naturligvis har den samme gennemprøvede og sikre egenskaber som før.
  • Radontæt ved 4 mm lagtykkelse.
  • Påføringsmængde ca. 1,1 kg/m2 per mm tør lagtykkelse
  • Højfleksibel og elastisk
  • Høj vedhæftende trækstyrke på stort set alle underlag
  • Ekstrem trykstærk – tre gange så dimensions stabil som påkrævet
  • Kan overmales
  • UV resistent
  • Frost/tø resistent
På hjemmesiden Boligejer.dk kan du f.eks. se, hvor risikozonerne ligger på danmarkskortet.
Produkter der spærrer for Radon er:

Artikel nr. 886 - Profi-Tæt 2K

Patenteret, 2-komponent bygningstætning. Kunststofmodificeret tyklagsbelægning med gummifyldstoffer. Topprodukt til bygningstætning med generelt testcertifikat fra MPA Bau TU München. Profi Tæt 2 K er Radon tæt ved en tykkelse på 4,5 mm.

Artikel nr. 905 - Epoxy BH 100

Transparent 2 komponent universal Erpoxy belægning. BH 100 er Radon tæt ved en lagtykkelse på 3 mm