Skip to main content

Fugtig kælder - skal kælderen renoveres?

Hvad vi kan hjælpe med
- Og årsager til fugtskader i konstruktionen

Har du overvejet en kælderrenovering er der naturligvis en række spørgsmål, du skal overveje. 

Er der mulighed for at renovere den fugtige væg udefra med f.eks. etablering af dræn og udvendig tætning med membran som MB 2K multi membran fra Intro Flex / Remmers?

Hvad skal kælderarealet anvendes til - opbevaring eller værelser (beboelseskvalitet)?

Med systemer fra Intro Flex / Remmers kan vi hjælpe dig uanset hvilken løsning du ønsker. Vore løsninger har været i handlen i over 40 år og er de mest gennemtestede på markedet. Ønsker du en længere varende garanti på projektet, skal du i kontakt med en af vore RIG (Remmers Internationale Garanti) professionelle udførere, som vi har flere af i hele landet. 

Vi laver gerne en helhedsløsning som løser problemerne med salte i vægge, fugt i gulvet, opstigende og indtrængende fugt i væggene, isolering med diffusionsåbne materialer, radonsikring - alt efter det enkelte behov. 

JA TAK – fremsend information om kælderrenovering

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Vand, fugt og salte forårsager størstedelen af strukturelle skader på kældermuren.

Vand og salte forårsager størstedelen af strukturelle skader på kældermuren. Gennemfugtigt murværk er ikke kun en trussel for murværket men også for husets beboere. Der kan for eksempel forekomme rumhygiejniske problemer i form af skimmelsvamp. Desuden forekommer der store energitab gennem de berørte dele af klimaskærmen. Bortset fra rør-vandskader og utæt tag kan fugtskader have årsag i nedenstående.

Regnvandsbelastning

Fugten trænger ind i murværket  gennem en ikke-eksisterende eller defekt sokkeltætning.

Hygroskopisk fugt

Salte i væggen har evnen til at absorbere (hygroskopicitet) fugtighed fra luft og omgivelserne og lagre denne i byggematerialet.

Kondensering

På kolde overflader forårsaget af kuldebroer i væggen kondenserer vanddamp til vand.

Indtrængende fugt

Fugt trænger ind gennem væggen på grund af manglende eller defekt ydre kældertætning af murværk.

Opstigende fugt

Fugt trænger gennem en manglende eller defekt horisontalspærre / vægtætning og stiger kapillært.

Har du en fugtig kælder og/eller skadelige salte i murværk? 

Fugtig kælder, kælderrenovering, fugt i kælder vægge/murværk og fugtsikring af kælder

 Kælderrenovering: Hvordan bliver min kælder tør:  Har du fugt i kælder, fugt i vægge i kælderen, fugt i fundamentet, fugtpletter eller symptomer på skimmelsvamp på væggen skal der gøres noget ved det. Fugt i murværk og i det hele taget fugtighed indendørs skal stoppes.
 
Et dårligt og fugtigt indeklima i kælderen, giver dårlig lugt i kælderen, og det har en stor indflydelse på den øvrige boligs luftkvalitet og indeklima. Har du således skimmelsvamp i dine kældervægge er der stor risiko for, at det kan spredes til resten af huset.
 
Skimmelsvamp kan medføre alvorlige heldbredstilstande hos beboerne som allergi og astma.
Fugtig kælder: Hvordan bliver min kælder tør:
Kælderrenovering: Intro Flex ApS har færdige systemløsninger til behandling af fugtige vægge - et effektivt fugtstop og sanering mod skimmelsvamp, som i de fleste tilfælde kan klares indefra. Ydermere kan vore systemer kombineres med en åndbar indvendig isolering af din kælder.
 
Fjern fugt i kælder | Kælderrenovering
Fugtstop - såvel opstigende fugt som indtrængende fugt i en kældervæg stoppes hurtigt og effektivt med en grundtætning med Kiesol systemet, udviklet af Remmers GmbH. Systemet har været anvendt til fugtige kældre i Tyskland i over 50 år og må dermed siges at være det mest gennemprøvede system til fugtsikring på markedet i dag.

Tørre kældervægge: Renovering og fugtsikring af en fugtig kælder

Tørre kældervægge: En fugtsikring af kældervægene kan samtidig kombineres med en isolering af kældervæggen efter dit behov for udnyttelse af kælderlokalerne. Kontakt Intro Flex for rådgivning og tilbud, hvis du har en fugtig kælder, som du vil lave om til en tør og anvendelsesvenlig kælder.

Download vor brochure "Energirigtig kældersanering" for nærmere information om vore systemer til sanering og indvendig isolering af kældervægge.

Kiesol

I 60 år har Remmers Kiesol fra Remmers GmbH løst problemer med opstigende og indtrængende fugt i murværk i gamle og nye bygninger. Kiesol metoden er enkel og gennemtestet. Hvordan bliver min kælder tør ?

Kiesol beskytter mod vand og beskytter dit vand!

Problemstilling:

 • Opstigning af jordfugt i murværket pga. manglende (rådnet, ødelagt) horisontalspærre.
 • Fugt fra jorden, som siver igennem kældervæggen samt opad gennem pudsen.
 • Regnvand, som siver ind i murværket (helstensmurværk).
 • Hygroskopisk fugt. I den gamle boligmasse, især i murværket, har der i løbet af tiden fundet en ophobning af opløselige salte sted. Jo større disse saltes opløselighed er, jo større er også koncentrationen på overfladen af salte. Disse salte bliver tilbage, når vandet er fordampet. De let opløselige salte viser en hygroskopisk adfærd - ”vandoplagring” - fra rumluften.
 • Kondensvand på rumsiden. Gammel puds består for det meste af kalkmørtel og gipsmørtel og/eller kalk-gipsmørtel. Disse puds har ganske vist tilstrækkelig vanddampdiffusion - ”evnen til at ånde” - men også hurtig vandoptagelse og stor lagring af fugt.
 • Især i gammelt murværk, hvor varmeisoleringen ikke er tilstrækkelig, forekommer der fugtaflejringer (kondensdannelse). Dette gælder også for gipsagtige spartlinger.

Produkt / Systemegenskaber for Kiesol

Kiesol er et flydende kombinationsprodukt bestående af vandafvisende kiselsyreforbindelser til kapillarindsnævrende dybdebeskyttelse og tætning af fugtigt murværk.

 • ”Tørlægning af muren” mod opstigende eller indtrængende fugt.
 • Gennem stabilisering kan metoden anvendes på fugtige byggematerialer.
 • På tørt underlag sker der straks en reaktion med lille dybdeforkisling – ”selvimprægnering”.
 • Pga. det høje indhold af kiselsyre er der god styrkeforøgelse.
 • Især på fugtigt murværk giver Kiesols dybdevirkning en tæt og fast zone, således at belastningen fra vand og fugt samt af opløste salte ikke direkte overføres på svummens og pudsens vedhæftningszoner.
 • Pga. vandafvisningen (forkisling) opnås største holdbarhed og kemikaliebestandighed.
 • Beskytter mod kapillar opstigende fugt ved injektion med borehulsmetoden.
 • Diffusionsåben spærrezone (dybdevirkende) mod indtrængende fugt.
 • Forbedret vedhæftning ved grundering 1:1 med vand.
 • Hurtig arbejdsproces ved grundforkisling med tætningssvumme (systemtætning på 1 dag).
 • Kiesol er fri for opløsningsmidler og et miljøvenligt produkt, som derfor også er velegnet til drikkevandsbeholdere.
 • Forhindrer kapillar vandabsorption, iht. WTA op til 80 % mætning – ved trykløs injektion.