Skip to main content

Remmers iQ-Therm 2.0 - Webside under udarbejdelse - venligst kontakt os for info

Åndbar indvendig isolering - uden skimmel- og fugtproblemer

Eet reelt alternativ til udvendig facadeisolering.

Med Remmers gennemprøvede systemløsning til indvendig isolering reducerer du ikke blot dine opvarmnings-omkostninger.

Isolering uden skimmelsvamp

Du bevarer og forbedrer din bygningsværdi og beskytter miljøet. Systemet garanterer en løsning, hvor skimmelsvamp ellimineres, såfremt det er monteret korrekt. Isolering af massive ydervægge fra indvendig side er nu en reel og sikker mulighed.

Gamle bygninger forbruger ca. 3 gange så meget energi som nye bygninger. Derfor er det ved energirenovering af gamle eller bevaringsværdige bygninger et naturligt krav, at der foretages en efterisolering. Med iQ-Therm får du nu en sikkerhed og garanti for, at der ikke skabes problemer med fugt og skimmelsvamp bag en dampspærre, som ikke er udført korrekt, eller som er defekt.

iQ-Therm er udviklet i tæt samarbejde med Teknisk Universitet i Dresden. Produktet blev frigivet på det tyske marked i 2009 og til øvrige EU markeder i 2010-11.
Med iQ-Therm indvendig isolering kombineres optimal isolering med kapillære kræfter og fugtkontrol i samme system. Resultatet er et behageligt og fugtreguleret indeklima.
Systemet anvender ikke den traditionelle dampspærre. Kapillariteten bevirker, at evt. fugt som opstår pga. dampdiffusion fra indersiden, transporteres til vægoverfladen, hvor den fordamper ved normal udluftning eller ventilation. Vi anbefaler, at facaden gennemgåes og evt. imprægneres med Funcosil facadeimprægnering.

En oversigt over varmetab

Isolering uden skimmelsvamp
 • 25% - 40% ydervægge
 • Ca. 10% - 20% varmeanlæg
 • Ca. 10% - 15% tag
 • Ca. 5% - 10% vinduer
 • Ca. 5% - 10% fundamenter

Bevar facaden, isolér indvendigt

iQ-Therm. Isolering uden skimmelsvamp
Murstensfacader og naturstensfacader
iQ-Therm. Isolering uden skimmelsvamp
Art Deco facader
iQ-Therm. Isolering uden skimmelsvamp
Bygninger med flere lejligheder
Der er utallige bygninger i Danmark, hvor indvendig isolering er at foretrække, ja endog en nødvendighed for at bevare facadens udseende. Man må ikke ændre på facaden af bevaringsværdige bygninger og ejere af huse med rigt dekorerede facader ønsker ikke at miste den charme der er ved disse bygninger. Indvendig isolering er også den ideelle løsning for mange boligkareer og rækkehuse. En yderligere fordel ved at isolere indvendigt med iQ-Therm er, at væggen og dermed rummet opvarmes hurtigere, når rummet kun opvarmes en del af tiden.

iQ-Therm 2,0 - den intelligente indvendige isolering

Et unikt og innovativt system

iQ-Therm er en intelligent indvendig væg isolering, udviklet af Remmers GmbH i Löningen, Tyskland. Den kombinerer en effektiv varmeisolering med åndbar, aktiv kapillaritet og sikrer også - gennem fugt regulering - et fremragende internt miljø og indeklima. En af iQ-Therm største forcer er dets patenterede aktive fugt princip. Utallige små huller i isolationspanelerne er fyldt med særlig mørtel og disse virker som kanaler for fugt, som opstår eller findes inden i strukturen. Et unikt system skaber hele strukturen, hvilket giver ekstremt høj isoleringsevne, optimal styring af indeklima og som også pålideligt beskytter mod fugt og skimmelvækst på samme tid.

iQ-Therm. Isolering uden skimmelsvamp
 • Højeste isoleringsevne. λ = 0,031, opfylder isoleringskravene iht. europæiske EnEV
 • Helt åndbar isolering og derfor 100 % sikker over for fugt og skimmel, uden dampspærre.
 • Regulerer fugtigheden og sikrer et behageligt indeklima.
 • Brandsikkerhed iht. EN 13501-1 klasse B-s1-D0, svarer til gammel brandklasse A.

iQ-Therm 2.0 - Opgradering af den intelligente indvendige isolering uden dampspærre

iQ-Therm 2.0 er en opdatering af det oprindelige system.

I iQ-Therm-systemet kombineres et højt ydende isoleringsmateriale i tværsnittet med en mineralsk mørtel, hvilket gør det muligt at opnå en kapillær sugeevne i systemet, der eliminerer behovet for en dampspærre.

I det tidligere iQ-Therm-system blev kapillaritet opnået ved at perforere panelerne i regelmæssige intervaller og fylde hullerne med en speciel mørtel. I iQ-Therm 2.0-systemet har dette koncept udviklet sig, hvor de punktformede kapillært aktive områder er blevet transformeret til isoleringsstriber.

Det fornyede system tilbyder nu også muligheden for at bruge isoleringstykkelse på mere end 80 mm. iQ-Therm 2.0 er i øjeblikket tilgængelig i tykkelser på 30, 50, 80 og 120 mm.

iQ-Therm for indvendig isolering af alle typer bygninger

 • Høj isoleringsevne 0,031 W/mK opfylder bygningsreglementet.
 • Luftfugtighedsregulerende, sikrer et behageligt indeklima.Helt åndbar og derfor 100% sikret mod fugt og skimmelsvampe.
 • Reducerer markant og vedvarende dine varmeudgifter.
 • Kan anvendes som indvendig isolering i alle typer bygninger uden at ændre på facadens optik.
 • Lav konstruktionstykkelse og enkel udførelse. Kan også anvendes på udvalgte områder på væggen.

iQ-Therm princip

Fugtudvikling igennem vekselvirkning mellem varme og kulde
Fugtudvikling igennem ydre vejrlig f.eks. slagregn
Fugttransport (kapillar) til den indvendige side og fugthedsregulerende fordampning

Energibesparelser

Energipriserne stiger og det gælder både olie, gas eller el. For eksempel er olieprisen pr. tønde de sidste 10 år mere end firedoblet. Energibesparelser er derfor mere aktuelle end nogensinde.

Mere end halvdelen af alle eksisterende bygninger mangler en beskyttelse mod varme- og energitab og kravene i bygningsreglementet skærpes derfor løbende. En energioptimerende isolering med iQ-Therm reducerer varmeomkostningerne betydeligt, som vist i det nedenstående eksempel.

I eksemplet herunder isoleres 150 m2 ydervæg. Inden isoleringen blev gennemført, var 12.000 KWh varmeenergi nødvendigt for at "udligne" transmissionsvarmetabet. iQ-Therm reducerer den nødvendige varmeenergi med 75 %, dvs. efter afsluttet isolering skal der kun bruges 3000 KWh. Det blev muligt med en reducering af ydervæggens u-værdi fra 1,173 W/m2 til 0,284W/m2.

Som energivejleder under Teknologisk Institut beregner vi Deres muligheder for energibesparelser og kontant tilskud til isloering med iQ-Therm. Kontakt os på 98 54 21 11.


iQ-Therm besparelser i praksis

Download eksempler på kWH besparelser ved brug af iQ-Therm.
Eksemplerne er udarbejdet af Videncenter for energibesparelser i bygninger.

iQ-Fix

Art. nr. 0225
Klæbemørtel i høj kvalitet til opsætning af iQ-Therm paneler.
iQ-Fix er brugbar på alle mineralske pudsegnede overflader, med undtagelse af underlag af gips.

iQ-Therm 30-50-80- 120 mm

Art nr. 0160, 0161, 0162, 0163
Højisolerende og kapillaraktiv PUR hårdskumsplade, hjertet i iQ-Therm indvendig isolering.

iQ-Top

Klimaregulerende puds med udpræget høj luftfugtighedsoptagelse og -afgivelse, diffusionsåben, kapillaraktiv og isolerende.
1. lag som armeringspuds i iQ-Therm systemet.
2. lag som sorptions- og installationslag til indkapsling af iQTex (væv) i en tykkelse på 10 -15 mm.

iQ-Tex

Art nr. 0236
Åben armeringsvæv af E-glas. Styrker og beskytter iQ-Top pudselaget mod evt. bevægelser i underlaget.

iQ-Fil

Art nr. 0232
Mineralsk spartelmasse og finpuds, filtsbar med høje kapillære egenskaber, til indvendig brug for udjævning af iQ-Top.
Spartelmasse / finpuds til opnåelse af en fin maleklar overflade til iQ-Therm systemet, indendørs anvendelse.

iQ-Paint

Art nr. 0237 / 0238
Difussionsåben og emissionsfattig maling til iQ-Therm systemet

iQ-Therm L15

Art nr. 0239
Lysningsplader til tilslutningsområder som vindueslysninger og til trange pladsforhold. Lysningsplader fastgøres med iQ-Fix klæbemørtel og behandling afsluttes med enten iQ-Top eller iQ-Fill.

iQ-Therm K50

Art nr. 0246
Kileformede isoleringsplader til væg- og lofttilslutninger i iQ-Therm isoleringssystemet. Pladerne fastgøres med iQ-Fix klæbemørtel og afsluttes med en behandling med iQ-Top puds eller iQ-Fill spartelmasse.

Tilbehør til iQ-Therm systemet (forespørg på detaljer)

 • 4258
  Skillerumsstriber, anvendes mellem iQ-Therm panel og gulv
 • 4272
  Kompribånd, anvendes mellem iQ-Therm og f.eks. bjælker
 • 4284
  Ophængsdyvler, kasse med 50 stk. til emner max. 15 kg
 • 4257
  Montagecylinder, til tunge ophæng som radiatorer, reoler m.v.
 • 4255
  Fræseværktøj til montagecylinder, D = 125 mm

Opsætning af iQ-Therm. 6 nemme trin til et bedre indeklima.

iQ-Therm fra Remmers er et vigtigt element i tiltag for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse.
Ved bevaringsværdige bygninger, hvor der er strenge begrænsninger for facadeisolering, er det vigtigt at finde et acceptabelt kompromis mellem isolering, komfort, budget og eventuel bevarelse af en historisk facade.
Med dets særlige egenskaber er iQ-Therm systemet en langsigtet løsning, især pga. de kapillære og højtisolerende egenskaber.

Trin 1

Forberedelse: Alle mineralske underlag undtagen gips er velegnede til iQ-Therm indvendig isolering. Underlaget skal være tørt og støvfrit og fri for vedhæftningshæmmende bestanddele.

Trin 2

iQ-Fix klæbemørtel påføres - efter forbehandling følger fuldspartling af såvel væg som iQ-Therm isoleringsplade med en egnet tandspartel. Spartel på væg og plade skal "krydses".

Trin 3

De forberedte iQ-Therm isoleringsplade med klæbemørtel påsættes umiddlebart - fugefri - i den friske klæbemørtel på væggen. iQ-Therm pladerne opsættes i forbandt Undgå krydsfuger!

Trin 4

iQ-Top - en porøs mineralsk letmørtel påføres i 2 omgange vådt-i-vådt med et mellemlag af forstærkningsglasvæv iQ-Tex. Samlet lagtykkelse 10-15 mm.

Trin 5

Option - iQ-Fill påføres for en fin og lukket maleklar overflade. iQ-Fill er en mineralsk og kapillaraktiv finspartel.

Trin 6

Overflademaling med en af de anbefalede difusssionsåbne malingstyper: iQ-Paint, iQ-Paint IR (varmereflekterende) eller Skimmel-Protect

Videoer

iQ-Therm 2,0 system

iQ-Therm detaljer omkring ophæng og eldåser

Tysk eksempel med iQ-Therm

iQ-Lator

iQ-Lator er et software til hygrothermiske beregninger af en vægkonstruktion.

Det muliggør beregninger af konstruktioner som vægge og tag iht. DIN 4108-3. iQ-Lator har et integreret beregningsværktøj til vandtransporten i konstruktionen.

Dermed kan man få et kvalificeret udsagn om den indre kondensat, som er en mere realistisk vurdering end det tidligere var muligt. Med iQ-Lator kan man opnå udsagn og data om temperatur, damptryk og fugtindhold:

Termisk modstand (fugtafhængig RTværdi i m² K/W) og varmeoverførselskoefficient (fugtafhængig U-værdi W/m²K) i både usaneret og saneret tilstand.

Væg overfladetemperatur. Forhøjelsen af væggens temperatur ved 2°C giver mulighed for sænkning i temperaturen i lokalet med 1°C og samtidigt bevare behagelighedsfølelsen. (Energibesparelse ved dette er ca. 6%)

Krav iht. DIN 4108, omfatter især termisk varmebeskyttelse, fugtbeskyttelse og tørretid i den varme sommerperiode.

iQ-Lator software kan bestilles i fuld version hos Intro Flex ApS til ca. kr. 1.200,- + moms pr. licens.