Skip to main content

Betonbeskyttelse iht DS/EN 1504

Danmark har ikke tidligere haft standarder inden for betonbeskyttelse, men nu skal produkterne, der anvendes være standardiserede inden for EU med standarden DS/EN 1504.

Intro Flex kan levere CE mærkede produkter fra Remmers, som følger - inden for de enkelte kategorier (hent produktblad ud for hvert produkt).

Remmers produkter iht. DS/EN 1504-2
Overfladebeskyttelse af beton

 • 1504-2 - Funcosil BI:

  Til hydrofob imprægnering af beton på vej- og transportområdet - veje, broer, murpiller, støjdæmpningsmure, autoværn, parkeringshuse, parkeringspladser osv. – til forebyggende beskyttelse af beton mod indtrængning af vejsalt og havvand samt mod skader forårsaget af frost og tøsalt. Beton i dets forskellige modifikationer (f.eks. hvid beton, letbeton og betonkvadersten) og fibercement.
 • 1504-2 Funcosil C40:

  Hydrofoberende imprægneringscreme på silanbasis, Funcosil C40 anbefales især til dybdehydrofobering og grundering af beton og armeret beton i højhusbyggeri til C 30/37 og til gamle carbonatiserede betonflader samt til kalk- og cementpuds.
 • 1504-2 Funcosil IC:

  Vandig imprægneringscreme på silanbasis uden opløsningsmidler. Funcosil IC anbefales især til hydrofobering og grundering af beton og armeret beton i vej- og brobyggeri samt i højhuse. På beton med frilagte sten eller lignende facader anvendes Funcosil BI.
 • 1504-2 Concre-Fill:

  Kvartsfyldt, fiberforstærket mellembelægning, som kan stryges eller sprøjtes på, til udjævning af porer og lunker på betonoverflader.Remmers OS Concre-Fill er en mellembelægning, som kan stryges og sprøjtes på, til lukning af porer og lunker samt til spartling af defekter og huller med en dybde på op til 1 mm.Ud over betonoverflader kan der også arbejdes direkte på bæredygtige og rene dispersionsbelægninger.På grund af belægningens kvartsfyldning er det muligt at udjævne eller justere forskellige forhold i underlaget.
 • 1504-2 Betonacryl:

  Acryl-methacrylsyreester-copolymer-dispersion med fyldstoffer og pigmenter. Uden blødgørere.Remmers Betonacryl opfylder navnlig i kombination med Remmers Imprægneringsgrund kravene til anvendelse som CO2-bremsende og vandafvisende beskyttelsesbelægning i forbindelse med forskønnelses- og vedligeholdelsesarbejde på betonoverflader. Desuden kan produktet bruges til cementbundne pudsoverflader og fibercementplader.
 • 1504-2 - Elastoflex facademaling:

  Højelastisk facadebelægning. Silikoneharpiksforstærket belægning med beskyttende film til flader med risiko for angreb med alger og svampe. Elastoflex-facademaling kan på grund af sine produktegenskaber navnlig i kombination med Funcosil BI anvendes til vandafvisende, CO2-uigennemtrængelig beskyttelsesbelægninger på betonsaneringsområdet på kunstharpiksbundne og på cementbundne pudssystemer. Det er muligt at påføre produktet på bæredygtige, fastsiddende gamle belægninger på mineralsk eller kunstharpiksbunden basis. Dette gør, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at fjerne gamle belægninger, hvilket ellers er forbundet med store omkostninger.
  Elastoflex-facademaling er velegnet som elastisk mellem- eller slutbelægning med eller uden armering på facadeflader med revner (revnegruppe I og II i de forskellige tyske BFS-datablade) af cementbundet, mineralsk puds (DIN V 18550) P II og P III med en trykstyrke > 7 N/mm².

Remmers produkter iht. DS/EN 1504-3
Konstruktiv og æstetisk betonreparation

 • 1504-3 - Betofix Spartel:

  PCC-finspartel til statisk reparation af betonbyggeri. Enkomponent kunststofholdig finspartel (PCC-system) med hydrauliske bindemidler, mineralske stengranulater og specielle additiver. Lavt chromatindhold iht. EU-direktiv 2003/53/EF. Krads- og udligningsspartel til: * Delvis eller fuldstændig egalisering af betonflader * Belægning af færdigprodukter, murværker og mineralske overflader * Udbedring af huller, revner, porer, defekte steder og brudflader * Forarbejdning indendørs, udendørs, i vådområder og under vand Certificeret i henhold til DIN EN 1504 - 3 til belastningsklasse R3.Testet og godkendt til belastningsklasse M1 i henhold til ZTV-ING, TL/TP PCC og Rili-SIB.
 • 1504-3 Betofix R4 SR:

  Fiberforstærket PCC-tørmørtel til statisk reparation af betonbyggeri. Reparation og beskyttelse af betonbyggeri med ru overflade, f.eks.: * Betonerstatning i statisk og dynamisk belastede områder * Inden for spildevandsområdet såsom klaringstanke, fældetanke og tilledninger * På afstivningsvægge, facader, plader og altaner * Under vejbelægninger på broer og i parkeringshuse * Kan anvendes indendørs, udendørs og i vådrum i gammelt såvel som nyt byggeri Certificeret i henhold til DIN EN 1504-3 til belastningsklasse R4.
 • 1504-3 - Betofix RM:

  Hurtigt hærdende reparationsmørtel med mange anvendelsesformål til betonreparationer på få timer. Alsidig og sikker, hurtigt hærdende reparationsmørtel med talrige anvendelsesmuligheder, f.eks. * Hurtige betonreparationer på facader * Reparation af overfladeskader på beton, armeret beton og letbeton * Mineralsk korrosionsbeskyttelse af armeringsstål (med Remmers Rustbeskyttelse M, varenr. 0919) * Fyldmørtel til lukning af brudflader uden yderligere vedhæftningsbro! * Fyldmørtel og filtsningsmørtel til lukning af lunker, porer og ujævnheder * Efterbehandling af beskadigede hjørner og kanter * Lukning af huller til afstandsholdere, brudflader og gruslommer
 • 1504-3 Betofix R2:

  Hurtigt hærdende reparationsmørtel med mange anvendelsesformål til betonreparationer på få timer. Alsidig og sikker reparationsmørtel. * Hurtige betonreparationer på facader * Reparation af overfladeskader på beton, armeret beton og letbeton * Mineralsk korrosionsbeskyttelse af armeringsstål (med Remmers Rustbeskyttelse M,varenr. 0919) * Lukning af brudflader, lunker porer, ujævnheder, huller til afstandsholdere og gruslommer
 • 1504-3 - Betofix R4:

  Fiberforstærket PCC-tørmørtel til statisk reparation af betonbyggeri. Beskyttelse og reparation af betonbyggeri med ru overflade, f.eks.: * Betonerstatning i statisk og dynamisk belastede områder. * Styrkelse af bærende dele af beton, da produktet har en statisk virkning, der kan beregnes. * Afstivningsvægge, facader, plader og altaner. * Under vejbelægninger på broer og i parkeringshuse. * Kan anvendes indendørs, udendørs og i vådrum i gammelt såvel som nyt byggeri. * Saltvands- og vejsalteksponerede bygningsdele Godkendt til anvendelse i PCC I og PCC II i belastningsklasserne M 2 og M 3 i henhold til ZTV-ING, TL/TP PCC og ili-SIB. Opfylder kravene ifølge ZTV-W LB 219 som betonerstatning til reparation af vandbygningsværker.

Remmers produkter iht. DS/EN 1504-7
Beskyttelse mod armeringskorrosion

 • 1504-7 - Rustbeskyttelse M:

  Tilsætningsmiddel til fremstilling af en langtidskorrosionsbeskyttelsesbelægning med hhv. Betofix RM og Betofix R2. Korrosionsbeskyttelsestilsætning til fritliggende eller fritlagt armeringsjern og andre ståldele i forbindelse med betonsanering.