Skip to main content

Datablade og sikkerhedsdatablade

Remmers produkter til bygningstætning og kældertætning / kælderrenovering 

PRODUKTTEKNISK DATABLADSIKKERHEDSDATABLAD
Kiesol 1810, Flydende dybdevirkende forkislingsmiddel til tætning og renovering i nyt og gammelt byggeri
Hent sikkerhedsdatablad
Kiesol Creme, 727 til horisontal injicering mod opstigende fugt i murværk, Én injicering er nok pga. produktets høje indhold af aktivstoffer
Hent sikkerhedsdatablad
Kiesol MB 3008, Specialgrunder til MB2K - til kritiske og svagt sugende underlag
Hent sikkerhedsdatablad
Grundpuds, SP Levell 0401, Underpuds og poregrundpuds til renovering i eksisterende byggeri og murværk, navnlig i tilfælde af saltbelastede pudsunderlag
Hent sikkerhedsdatablad
Sulfatexsvumme 0430, mineralsk tætningssvumme med stor sulfatbestandighed til tætning af murværk i Kiesol-systemet
Hent sikkerhedsdatablad
Tætningsspartel 0426, Vandtæt hurtig reparation af løse sten, fordybninger, ujævnheder, huller og lunker i mineralske underlag i Kiesol systemet
Hent sikkerhedsdatablad
Udkastmørtel 0400, Til forberedelse af pudsunderlaget inden påføring af mineralsk puds
Hent sikkerhedsdatablad
Saneringspuds 0402, til istandsættelse, renovering og sanering af fugtige, også saltbeskadigede vægflader,
Hent sikkerhedsdatablad
Rapidhærder 1010 , Til hurtig eftertætning af steder med flydende, sivende eller indstrømmende vand og øvrige utætheder i beton, murværk og puds i kældre, vandbeholdere, tunneller, skakte osv.
Hent sikkerhedsdatablad
IR PUR 250 6870, Fleksibel injektionsharpiks PUR 1K, Tætning af vandførende revner og gennemfugtige, porøse steder i beton og murværk, Bygningstætning mod trykkende vand
Hent sikkerhedsdatablad
Saltspærre 0674, Renoveringspræparat til indkapsling af mursalt
Hent sikkerhedsdatablad
Multi-Tæt 2K (MB2K) 3014, universel flexibel vandtætningsmembran
Hent sikkerhedsdatablad, komponent 1
- " -
Hent sikkerhedsdatablad, komponent 2
Fugebånd VF 120 5051, Samlingstætning af bevægelses- og ekspansionsfuger under belægninger
 
Skimmel sanermaling 2991, Diffusionsåben vægmaling til renoveringsopgaver
Hent sikkerhedsdatablad
WP Flex (Elastosvumme) 2K 0450 - Fleksibel tætningssvumme 2K der er godkendt til drikkevand
Hent sikkerhedsdatablad komponent 1
- " -
  Hent sikkerhedsdatablad komponent 2