Intro Flex Aps telefonnr webshop logo Intro Flex på facebook Intro Flex på Instagram
 
 
Udskriv

Kiesol

Kiesol beskytter mod vand og beskytter dit vand!

I 60 år har Remmers Kiesol fra Remmers GmbH løst problemer med opstigende og indtrængende fugt i murværk i gamle og nye bygninger. Kiesol metoden er enkel og gennemtestet. Kiesol - en fugtsikker løsning i 60 år

Problemstilling:
Fugt i den gamle boligmasse – murværk kan skyldes forskellige omstændigheder:

- Opstigning af jordfugt i murværket pga. manglende (rådnet, ødelagt) horisontalspærre.
- Fugt fra jorden, som siver igennem kældervæggen samt opad gennem pudsen.
- Regnvand, som siver ind i murværket (helstensmurværk).
- Hygroskopisk fugt. I den gamle boligmasse, især i murværket, har der i løbet af tiden fundet en ophobning af opløselige salte sted. Jo større disse saltes opløselighed er, jo større er også koncentrationen på overfladen af salte. Disse salte bliver tilbage, når vandet er fordampet. De let opløselige salte viser en hygroskopisk adfærd - ”vandoplagring” - fra rumluften.
- Kondensvand på rumsiden. Gammel puds består for det meste af kalkmørtel og gipsmørtel og/eller kalk-gipsmørtel. Disse puds har ganske vist tilstrækkelig vanddampdiffusion - ”evnen til at ånde” - men også hurtig vandoptagelse og stor lagring af fugt.
- Især i gammelt murværk, hvor varmeisoleringen ikke er tilstrækkelig, forekommer der fugtaflejringer (kondensdannelse). Dette gælder også for gipsagtige spartlinger.

Produkt / Systemegenskaber:
Kiesol er et flydende kombinationsprodukt bestående af vandafvisende kiselsyreforbindelser til kapillarindsnævrende dybdebeskyttelse og tætning af fugtigt murværk.

- ”Tørlægning af muren” mod opstigende eller indtrængende fugt.
- Gennem stabilisering kan metoden anvendes på fugtige byggematerialer.
- På tørt underlag sker der straks en reaktion med lille dybdeforkisling – ”selvimprægnering”.
- Pga. det høje indhold af kiselsyre er der god styrkeforøgelse.
- Især på fugtigt murværk giver Kiesols dybdevirkning en tæt og fast zone, således at belastningen fra vand og fugt samt af opløste salte ikke direkte overføres på svummens og pudsens vedhæftningszoner.
- Pga. vandafvisningen (forkisling) opnås største holdbarhed og kemikaliebestandighed.
- Beskytter mod kapillar opstigende fugt ved injektion med borehulsmetoden.
- Diffusionsåben spærrezone (dybdevirkende) mod indtrængende fugt.
- Forbedret vedhæftning ved grundering 1:1 med vand.
- Hurtig arbejdsproces ved grundforkisling med tætningssvumme (systemtætning på 1 dag).
- Kiesol er fri for opløsningsmidler og et miljøvenligt produkt, som derfor også er velegnet til drikkevandsbeholdere.
- Forhindrer kapillar vandabsorption, iht. WTA op til 80 % mætning – ved trykløs injektion.

pdf-lilleHent datablad på Remmers Kiesol