Intro Flex Aps telefonnr webshop logo Intro Flex på facebook Intro Flex på Instagram
 
 
Udskriv

Betonbeskyttelse iht DS/EN 1504

Danmark har ikke tidligere haft standarder inden for betonbeskyttelse, men nu skal produkterne, der anvendes være standardiserede inden for EU med standarden DS/EN 1504.

Intro Flex kan levere CE mærkede produkter fra Remmers, som følger - inden for de enkelte kategorier (hent produktblad ud for hvert produkt).

Remmers produkter iht. DS/EN 1504-2: Overfladebeskyttelse af beton:

1504-2 - Funcosil BI - Til hydrofob imprægnering af beton på vej- og transportområdet - veje, broer, murpiller, støjdæmpningsmure, autoværn, parkeringshuse, parkeringspladser osv. – til forebyggende beskyttelse af beton mod indtrængning af vejsalt og havvand samt mod skader forårsaget af frost og tøsalt. Beton i dets forskellige modifikationer (f.eks. hvid beton, letbeton og betonkvadersten) og fibercement.
Hent datablad Funcosil BI pdf lille

1504-2 Funcosil C40 - Hydrofoberende imprægneringscreme på silanbasis, Funcosil C40 anbefales især til dybdehydrofobering og grundering af beton og armeret beton i højhusbyggeri til C 30/37 og til gamle carbonatiserede betonflader samt til kalk- og cementpuds.
Hent datablad Funcosil C40pdf lille

1504-2 Funcosil IC - Vandig imprægneringscreme på silanbasis uden opløsningsmidler. Funcosil IC anbefales især til hydrofobering og grundering af beton og armeret beton i vej- og brobyggeri samt i højhuse. På beton med frilagte sten eller lignende facader anvendes Funcosil BI.
Hent datablad Funcosil ICpdf lille

1504-2 Concre-Fill - Kvartsfyldt, fiberforstærket mellembelægning, som kan stryges eller sprøjtes på, til udjævning af porer og lunker på betonoverflader.Remmers OS Concre-Fill er en mellembelægning, som kan stryges og sprøjtes på, til lukning af porer og lunker samt til spartling af defekter og huller med en dybde på op til 1 mm.Ud over betonoverflader kan der også arbejdes direkte på bæredygtige og rene dispersionsbelægninger.På grund af belægningens kvartsfyldning er det muligt at udjævne eller justere forskellige forhold i underlaget.
Hent datablad Concre-Fill pdf lille

 1504-2 Betonacryl - Acryl-methacrylsyreester-copolymer-dispersion med fyldstoffer og pigmenter. Uden blødgørere.Remmers Betonacryl opfylder navnlig i kombination med Remmers Imprægneringsgrund kravene til anvendelse som CO2-bremsende og vandafvisende beskyttelsesbelægning i forbindelse med forskønnelses- og vedligeholdelsesarbejde på betonoverflader. Desuden kan produktet bruges til cementbundne pudsoverflader og fibercementplader.
Hent datablad Betonacryl pdf lille

1504-2 - Elastoflex facademaling - Højelastisk facadebelægning. Silikoneharpiksforstærket belægning med beskyttende film til flader med risiko for angreb med alger og svampe. Elastoflex-facademaling kan på grund af sine produktegenskaber navnlig i kombination med Funcosil BI anvendes til vandafvisende, CO2-uigennemtrængelig beskyttelsesbelægninger på betonsaneringsområdet på kunstharpiksbundne og på cementbundne pudssystemer. Det er muligt at påføre produktet på bæredygtige, fastsiddende gamle belægninger på mineralsk eller kunstharpiksbunden basis. Dette gør, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at fjerne gamle belægninger, hvilket ellers er forbundet med store omkostninger.

Elastoflex-facademaling er velegnet som elastisk mellem- eller slutbelægning med eller uden armering på facadeflader med revner (revnegruppe I og II i de forskellige tyske BFS-datablade) af cementbundet, mineralsk puds (DIN V 18550) P II og P III med en trykstyrke > 7 N/mm².
Hent datablad Elastoflex facademalingpdf lille

Remmers produkter iht. DS/EN 1504-3: Konstruktiv og æstetisk betonreparation:

1504-3 - Betofix Spartel - PCC-finspartel til statisk reparation af betonbyggeri. Enkomponent kunststofholdig finspartel (PCC-system) med hydrauliske bindemidler, mineralske stengranulater og specielle additiver. Lavt chromatindhold iht. EU-direktiv 2003/53/EF. Krads- og udligningsspartel til:
 Delvis eller fuldstændig egalisering af betonflader
 Belægning af færdigprodukter, murværker og mineralske overflader
 Udbedring af huller, revner, porer, defekte steder og brudflader
 Forarbejdning indendørs, udendørs, i vådområder og under vand

Certificeret i henhold til DIN EN 1504 - 3 til belastningsklasse R3.Testet og godkendt til belastningsklasse M1 i henhold til ZTV-ING, TL/TP PCC og Rili-SIB.
Hent datablad Betofix Spartel pdf lille

1504-3 Betofix R4 SR - Fiberforstærket PCC-tørmørtel til statisk reparation af betonbyggeri. Reparation og beskyttelse af betonbyggeri med ru overflade, f.eks.:

 Betonerstatning i statisk og dynamisk belastede områder
 Inden for spildevandsområdet såsom klaringstanke, fældetanke og tilledninger
 På afstivningsvægge, facader, plader og altaner
 Under vejbelægninger på broer og i parkeringshuse
 Kan anvendes indendørs, udendørs og i vådrum i gammelt såvel som nyt byggeri
Certificeret i henhold til DIN EN 1504-3 til belastningsklasse R4.
Hent datablad Betofix R4 SRpdf lille

1504-3 - Betofix RM - Hurtigt hærdende reparationsmørtel med mange anvendelsesformål til betonreparationer på få timer. Alsidig og sikker, hurtigt hærdende reparationsmørtel med talrige anvendelsesmuligheder, f.eks.

 Hurtige betonreparationer på facader
 Reparation af overfladeskader på beton, armeret beton og letbeton
 Mineralsk korrosionsbeskyttelse af armeringsstål (med Remmers Rustbeskyttelse M, varenr. 0919)
 Fyldmørtel til lukning af brudflader uden yderligere vedhæftningsbro!
 Fyldmørtel og filtsningsmørtel til lukning af lunker, porer og ujævnheder
 Efterbehandling af beskadigede hjørner og kanter 
 Lukning af huller til afstandsholdere, brudflader og gruslommer
Hent datablad Betofix RMpdf lille

1504-3 Betofix R2 - Hurtigt hærdende reparationsmørtel med mange anvendelsesformål til betonreparationer på få timer. Alsidig og sikker reparationsmørtel.

 Hurtige betonreparationer på facader
 Reparation af overfladeskader på beton, armeret beton og letbeton
 Mineralsk korrosionsbeskyttelse af armeringsstål (med Remmers Rustbeskyttelse M,varenr. 0919)
 Lukning af brudflader, lunker porer, ujævnheder, huller til afstandsholdere og gruslommer
Hent datablad Betofix R2 pdf lille

1504-3 - Betofix R4 - Fiberforstærket PCC-tørmørtel til statisk reparation af betonbyggeri. Beskyttelse og reparation af betonbyggeri med ru overflade, f.eks.:

 Betonerstatning i statisk og dynamisk belastede områder.
 Styrkelse af bærende dele af beton, da produktet har en statisk virkning, der kan beregnes.
 Afstivningsvægge, facader, plader og altaner.
 Under vejbelægninger på broer og i parkeringshuse.
 Kan anvendes indendørs, udendørs og i vådrum i gammelt såvel som nyt byggeri.
 Saltvands- og vejsalteksponerede bygningsdele 
Godkendt til anvendelse i PCC I og PCC II i belastningsklasserne M 2 og M 3 i henhold til ZTV-ING, TL/TP PCC og ili-SIB. Opfylder kravene ifølge ZTV-W LB 219 som betonerstatning til reparation af vandbygningsværker.
Hent datablad Betofix R4pdf lille

Remmers produkter iht. DS/EN 1504-7: Beskyttelse mod armeringskorrosion:

1504-7 - 
Rustbeskyttelse M - Tilsætningsmiddel til fremstilling af en langtidskorrosionsbeskyttelsesbelægning med hhv. Betofix RM og Betofix R2. Korrosionsbeskyttelsestilsætning til fritliggende eller fritlagt armeringsjern og andre ståldele i forbindelse med betonsanering.
Hent datablad Rustbeskyttelse Mpdf lille