Intro Flex Aps telefonnr webshop logo Intro Flex på facebook Intro Flex på Instagram
 
 
Udskriv

Årsager til fugtskader i konstruktionen

Vand og salte forårsager størstedelen af strukturelle skader på kældermuren. Gennemfugtigt murværk er ikke kun en trussel for murværket men også for husets beboere. Der kan for eksempel forekomme rumhygiejniske problemer i form af skimmelsvamp. Desuden forekommer der store energitab gennem de berørte dele af klimaskærmen. Bortset fra rør-vandskader og utæt tag kan fugtskader have årsag i nedenstående.

Regnvandsbelastning  
Fugten trænger ind i murværket  gennem en ikke-eksisterende eller defekt sokkeltætning. Se stort billede.
Hygroskopisk fugt   
Salte i væggen har evnen til at absorbere (hygroskopicitet) fugtighed fra luft og omgivelserne og lagre denne i byggematerialet. Se stort billede.
Kondensering   
  På kolde overflader forårsaget af kuldebroer i væggen kondenserer vanddamp til vand. Se stort billede. 
Indtrængende fugt   
  Fugt trænger ind gennem væggen på grund af manglende eller defekt ydre kældertætning af murværk. Se stort billede
Opstigende fugt  
Fugt trænger gennem en manglende eller defekt horisontalspærre / vægtætning og stiger kapillært. Se stort billede.

Skadelige salte

Med indtrængende vand når de dermed opløste byggeskadende salte ind i murværket. Kemiske reaktioner danner også salte i byggematerialer. I gennemfugtede vægge transporteres saltene helt frem til forvæggen. Her fordamper vandet men saltene bliver der. Efter gentagelse af processen gang efter gang stiger koncentrationen af salte, som accellererer processen på grund af hygroskopiciteten, så vandoptagelse også sker fra omgivelserne. 

De deraf opstående skader bliver:
Mekanisk beskadigelse som følge af krystallisation og hydratisering (hydratisering).
Mekanisk frostskader.
Øget fugtighed i murværk og gulvdæk.